За проекта

Oбратно

Екип

Любов Панайотова

Г-жа Любов Панайотова е директор на Фондация "Европейски институт". Заема поста през септември 2009г., като до тогава е програмен директор на Европейския Институт от 2001г. От 1992г., в Министерството на търговията и индустрията, се занимава с различни страни на международните дейности и процеса на присъединяването на България към ЕС. Тя участва в преговорите за Централното европейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Европейската зона за свободна търговия (ЕФТА) и много двустранни споразумения за търговия и инвестиции. Г-жа Панайотова е заместник-министър на икономиката от 1999г. до 2001г. и член на основния екип за присъединяването на България към Европейския Съюз- ръководител на следните четири работни групи – свободно движение на стоки, индустриална политика, малки и средни предприятия, защита на потребителите. Тя е компетентна по въпросите свързани с acquis communautaire (общото първично и вторично законодателство на ЕС), международните отношения и има широк опит в работата с различни Стопанските съюзи, федерации, масмедии и въпросите свързани с НПО и ЕС. Г-жа Панайотова е лектор по Европейска интеграция с непълно работно време в УННС. Тя е магистър електроинженер, специализирала е Ефективен мениджмънт и администрация и притежава диплома по Финансов Мениджмънт.

Д-р Борислав Мавров
Д-р Мавров е програмен директор на Европейския институт от 5 год. Има докторска степен по „История“, специализирал е по линия на изследователската програма на Европейската комисия ClioRES и е бил сътрудник в Европейския парламент. Той е хоноруван преподавател е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Публична администрация“.

Проф. д-р Жасмин Попова
Проф. д-р Попова е член на Настоятелството на Европейски институт. Тя е старши научен сътрудник, доцент, професор по Международно публично право и по Право на Европейския съюз в Института по правни науки към Българската академия на науките от 1980 г. и е била ръководител (професор по Право на Европейския съюз), на катедрата по Международно и сравнително право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Проф. Попова е арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Има редица публикации.