За проекта

Oбратно

Описание

Проектът „„ЕОбединени (продължението): Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” (EUnite2)” е изпълняван от Европейския институт по инициативата „Жан Моне“, част от програма „Еразъм +”. EUnite2 е предшестван от два други проекта с подобна насоченост (преподаването на темата ЕС в училище) и се базира на техните резултати и постижения, със стремеж към задълбочаване на знанията по европейските теми в училищата и подобряване на методологията, на която се преподават тези теми.
В обхвата на настоящия проект (септември 2015 г. –септември 2016 г.) попадат трансграничните райони, сблъскващи се всекидневно с напрежението от нарастващата миграция и бежанци в България, в които също така съжителстват много общности с различен етнически и религиозен произход.
Обученията и дискусиите, които са предвидени да се проведат в рамките на проекта, се съсредоточават върху предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз днес, знанията за обединена Европа, правата на гражданите и източниците на информация за ЕС.