Новини

Oбратно

Серията от регионални обучения приключи

15.06.2016 г.

Регионалните обучения за ЕС за преподаватели от основното и средното образование по инициатива на фондация „Европейски институт“ продължи в градовете Хасково, Русе, Шумен, Видин и Кърджали съответно на 30-ти май, 2-ри, 7-ми, 9-ти и 13-ти юни 2016 година.
Работните срещи бяха открити с представянето на проект „ЕОбединени (продължението): Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони“, който е в основата на тези събития. Той се реализира в партньорство със Синдиката на българските учители в рамките на инициативата „Жан Моне“, прогама „Еразъм+“.
Експертите по проекта запознаха преподавателите с институциите на ЕС след Договора от Лисабон и с това как те функционират. Събитията продължиха с актуалната тема за мултикултурния диалог, дискриминацията и миграцията. На участниците бе дадена възможност да изразят своите гледни точки и притеснения относно тази наболяла в последните месеци тема.
Втората част от срещите продължи с презентации за правата на гражданите на ЕС. Преподавателите бяха запознати с европейското гражданство, допълващо националното, както и от правата им като граждани на ЕС. Бяха дискутирани темите свързани със свободното движение и пребиваване на територията на ЕС, гласуването и кандидатирането на избори за Европейски парламент и общински избори, закрила от дипломатически и консулски органи на всяка друга страна от ЕС, изпращане на петиции до Европейския парламент и на жалби до европейския омбудсман и т.н.
Събитията продължиха с представянето на платформи и източници на информация за ЕС. На преподавателите беше представена дейността на центровете „Европа Директно“, които служат като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво.
Събитията бяха закрити с дискусии между преподавателите и експертите относно методологията за преподаване на ЕС. Беше засегнат въпросът за гражданското образование в училище, като се стигна до заключението колко важно е то за подрастващите ученици. Учителите имаха възможността да споделят мнението си по темата, добрите и лошите практики, както и да обменят идеи за по-доброто функциониране на преподаването на ЕС.
В края на работните срещи на преподавателите бяха раздадени сертификати за успешното преминаване на обучението и активното участие в дискусиите на европейска тематика.