Новини

Oбратно

Регионално обучение за преподаватели в Плевен

26.05.2016 г.

Фондация „Европейски институт” проведе Регионално обучение за ЕС за преподаватели от основното и средното образование в град Плевен на 26. май 2016 г.

Обучението бе открито с представянето на проекта, от което е част самото събитие – „ЕОбединени (продължението): Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”. Преподавателите бяха запознати с целите на проекта и със стъпките, които се предприемат, за успешното му реализиране.

Следващата тема бе свързана със самия начин, по който функционира Съюзът. Бяха представени институциите на ЕС – техните специфики и компетентности, като специален акцент бе поставен върху промените, които настъпват в институционалната система на Съюза, след приемането на Договора от Лисабон през 2009 г.

Темата „Мултикултурен диалог. Дискриминация. Миграция.” обхвана много актуални през последните месеци проблеми за европейското общество. Темата за бежанската вълна предизвика голям интерес сред участниците в събитието и бяха разискани различни гледни точки относно причините за възникването ѝ и евентуалните последици и решения, включително и каква е ролята на Европейския съюз. От друга страна, въпросите за дискриминацията и необходимостта от толерантност се оказаха близки до учителите в контекста на училищното образование.

Последва важна тема – тази за правата, от които могат да се ползват гражданите на Европейския съюз. Бяха разискани права като свободното движение и пребиваване на територията на Съюза, участието в местни избори и избори за Европейски парламент, правото на дипломатическа и консулска защита, на петиции до Европейския парламент, правото на гражданите да се обръщат към Европейския омбудсман и други. Беше дискутирано как членството ни в ЕС е променило ежедневния ни живот, с какво го улеснило и какви възможности ни е предоставило.

Едно от правата на гражданите е именно правото да бъдат информирани по въпросите на ЕС, затова логично последва тема, в която бяха представени различни източници и платформи за информация относно Съюза. Учителите научиха към кого могат да се обръщат, за да получат отговор на въпросите си по европейски теми, както и къде да открият информация, която да им бъде полезна в преподавателската им дейност.

Обучението приключи с изключително интересна и важна тема – тази за методологията за преподаване на ЕС и за гражданското образование в училище. Тази част от събитието протече под формата на дискусия, в която преподавателите споделиха своя опит по въпроса и отбелязаха добрите практики по темата, но също така и какво според тях е още необходимо да се направи и какво не функционира достатъчно пълноценно.

Обучението бе възможност да се привлече внимание върху темите за Европейския съюз и как и до колко те присъстват в училище. На преподавателите бяха дадени ценни насоки по въпроса, а те споделиха своята гледна точка, формирана благодарение на богатия им опит.