Новини

Oбратно

Първо регионално обучение за ЕС за преподаватели

20.05.2016 г.

На 19 май 2016 г. в град Пазарджик Европейският институт проведе регионално обучение за ЕС за преподаватели от основното и средното образование, като част от проекта „ЕОбединени (продължението): Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”.
Обучението започна с представянето на функциите и спецификите на институциите на Европейския съюз и по-специално – промените, които настъпват след влизането на сила на Договора от Лисабон.
Събитието продължи с една от най-горещите теми в Европейския съюз през последните месеци – тази за мултикултурния диалог, дискриминацията и миграцията, към която участниците в обучението показаха особен интерес и проведоха разпалена и конструктивна дискусия по въпроса. Бяха представени различни гледни точки и оценки за начина, по който се действа за разрешаването на проблема. Бяха коментирани и различни предложения за сътрудничество между държавите членки и Европейския съюз в усилията им.
Участниците бяха запознати и с една от най-важните теми – тази за правата, които предоставя Европейският съюз на своите граждани – от правото на свободно движение и пребиваване на територията на Съюза, през правото на участие в местни избори и избори за Европейски парламент, до правото на гражданска инициатива и още много други. Беше обсъдено защо е важно европейските граждани да са запознати с правата си, как да се възползват пълноценно от тях и какво да правят, когато тези права бъдат нарушени.
Във връзка с тази тема следобедът продължи с темата за различните източници и платформи, чрез които гражданите могат да се информират по всички въпроси, свързани с Европейския съюз, които ги интересуват. На учителите бе представено къде могат да намират повече относно различните възможности, които ЕС предлага, които биха могли да им бъдат полезни и в професионален план.
Последва дискусия с преподавателите. По време на нея беше разискана тема, много близка до тях – тази за методологията на преподаване на ЕС в училищата и за гражданското образование. Тук учителите споделиха своя богат опит по въпроса, представиха своите гледни точки за начина, по който се изучава Европейският съюз в момента, и изразиха своите предложения за промени в учебните програми. Темата за гражданското образование бе особено актуална и се формира интересна и конструктивна полемика по въпроса.
Следващата част от обучението бе посветена на практически занимания, свързани с темата за борба с нетолерантността към религиозните и етнически групи в училище. Отново бе обменен добър опит между учителите, които представиха своите виждания за справянето с този несъмнено наболял проблем.

Обучението приключи със заключение за постигнатото по време на срещата. То бе възможност да се обсъди темата за преподаването на темата за ЕС в българските училищата – какви са слабостите, кои са добрите практики, и какви промени са необходими. Срещата също така бе отлична възможност преподавателите да обменят добър опит в сферата на образованието.