Новини

Oбратно

Започва проект EUNITE2

20.04.2016 г.

В началото на месец май 2016 г. стартира платформата WWW.EUNITE.BG по проект „ЕОбединени (продължението): Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” (EUnite2), изпълняван от Европейския институт по инициативата „Жан Моне“, част от програма „Еразъм +”.  На тази платформа вие ще имате възможност да се запознаете с нашите видео- уроци, както и с ценни материали и помагала, изготвени от нашия екип по темата „ЕС в училище“.

 

Изпълнението на дейностите по проекта започна с попроучване на съдържанието на учебните програми по предмети от 7-ми до 12-ти клас, които имат отношение към европейските изследвания и включват аспекти на европейската интеграция, като: Свят и личност, История и цивилизация, География и икономика, Етика и право и Философия. Целта е да се набележи теория, която може да бъде допълнена от подходящи тестове, игри и материали, приложими към мултидисциплинарните европейски изследвания. Приложени са аналитични и сравнителни методи, като са проведени и няколко дълбочинни интервюта с представители на централните и регионални институции в сферата на образованието, директори на училища и преподаватели. Изследвани са систематично събраните от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители данни от последните години и е извършен подробен анализ. Публикацията, която предстои да бъде изготвена, ще съдържа резултатите от проучването и препоръки.

 

Проектът EUnite2 има за цел насърчаване на дебата върху новите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз и повишаване на знанията за обединена Европа. Проектът е насочен към учители от системата на предучилищното, началното и средното образование, които преподават в погранични региони. Проектът допринася за интеграцията в образователната система и приобщаването към местните общности на ученици имигранти/бежанци и на такива с различен етнически/религиозен произход.